Các đơn vị trực thuộc

In

Các trường trực thuộc Phòng:

1-      Trường mẫu giáo An Thủy;

2-      Trường mẫu giáo Tân Thủy;

3-      Trường mẫu giáo Bảo Thuận;

4-      Trường mẫu giáo Bảo Thạnh;

5-      Trường mẫu giáo An hoà Tây;

6-      Trường mẫu giáo Vĩnh Hoà;

7-      Trường mẫu giáo Vĩnh An;

8-      Trường mẫu giáo Thị Trấn;

9-      Trường mẫu giáo Thị Trấn;

10-  Trường mẫu giáo An Đức;

11-  Trường mẫu giáo An Bình Tây;

12-  Trường mẫu giáo  Phú Lễ;

13-  Trường mẫu giáo Phú Ngãi;

14-  Trường mẫu giáo Phước Tuy;

15-  Trường mẫu giáo Tân xuân;

16-  Trường mẫu giáo Tân Mỹ;

17-  Trường mẫu giáo Mỹ Hoà;

18-  Trường mẫu giáo Mỹ Chánh;

19-  Trường mẫu giáo Mỹ Thạnh

20-  Trường mẫu giáo Mỹ Nhơn;

21-  Trường mẫu giáo An Phú Trung;

22-  Trường mẫu giáo An Ngãi Trung;

23-  Trường mẫu giáo An Ngãi Tây;

24-  Trường mẫu giáo Tân Hưng;

25-  Trường mẫu giáo An Hiệp;

26-  Trường tiểu học An Thủy 1;

27-  Trường tiểu học An Thủy 2;

28-  Trường tiểu học Tân Thủy;

29-  Trường tiểu học Bảo Thuận;

30-  Trường tiểu học Bảo Thạnh;

31-  Trường tiểu học An Hoà Tây 1;

32-  Trường tiểu học An Hoà Tây 2;

33-  Trường tiểu học Vĩnh Hoà;

34-  Trường tiểu học Vĩnh An;

35-  Trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu;

36-  Trường tiểu học An Đức;

37-  Trường tiểu học An Bình Tây;

38-  Trường tiểu học Phú Lễ;

39-  Trường tiểu học Phú Ngãi;

40-  Trường tiểu học Phước Tuy;

41-  Trường tiểu học Tân Xuân 1;

42-  Trường tiểu học Tân Xuân 2;

43-  Trường tiểu học Tân Mỹ;

44-  Trường tiểu học Mỹ Hoà;

45-  Trường tiểu học Mỹ Chánh;

46-  Trường tiểu học Mỹ Thạnh;

47-  Trường tiểu học Mỹ Nhơn;

48-  Trường tiểu học An Phú Trung;

49-  Trường tiểu học An Ngãi Trung;

50-  Trường tiểu học An Ngãi Tây;

51-  Trường tiểu học Tân Hưng;

52-  Trường tiểu học An Hiệp 1;

53-  Trường tiểu học An Hiệp 2;

54-  Trường trung học cơ sở An Thủy;

55-  Trường trung học cơ sở Tân Thủy;

56-  Trường trung học cơ sở Bảo Thạnh;

57-  Trường trung học cơ sở Bảo Thuận;

58-  Trường trung học cơ sở An Hoà Tây;

59-  Trường trung học cơ sở Vĩnh Hoà;

60-  Trường trung học cơ sở Thị Trấn;

61-  Trường trung học cơ sở An Đức;

62-  Trường trung học cơ sở An Bình Tây;

63-  Trường trung học cơ sở Phú Lễ;

64-  Trường trung học cơ sở Phú Ngãi;

65-  Trường trung học cơ sở Phước Tuy;

68-  Trường trung học cơ sở Tân Xuân;

69-  Trường trung học cơ sở Mỹ Hoà

70-  Trường trung học cơ sở Ba Mỹ;

71-  Trường trung học cơ sở Mỹ Thạnh;

72-  Trường trung học cơ sở An Phú Trung;

73-  Trường trung học cơ sở An Ngãi Trung;

74-  Trường trung học cơ sở An Ngãi Tây;

74-  Trường trung học cơ sở  Tân Hưng;

75-  Trường trung học cơ sở An Hiệp.Các tin khác:
Các tin đã đăng:

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 02 Tháng 12 2009 15:32 )