Giới thiệu địa chỉ sửa máy bơm nước, sửa chữa điện nước, sửa điện nướcsửa chữa máy bơm giá rẻ nhất Hè 2016 chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Phòng GD và ĐT Ba Tri

Các đơn vị trực thuộc

Email In PDF.

Các trường trực thuộc Phòng:

1-      Trường mẫu giáo An Thủy;

2-      Trường mẫu giáo Tân Thủy;

3-      Trường mẫu giáo Bảo Thuận;

4-      Trường mẫu giáo Bảo Thạnh;

5-      Trường mẫu giáo An hoà Tây;

6-      Trường mẫu giáo Vĩnh Hoà;

7-      Trường mẫu giáo Vĩnh An;

8-      Trường mẫu giáo Thị Trấn;

9-      Trường mẫu giáo Thị Trấn;

10-  Trường mẫu giáo An Đức;

11-  Trường mẫu giáo An Bình Tây;

12-  Trường mẫu giáo  Phú Lễ;

13-  Trường mẫu giáo Phú Ngãi;

14-  Trường mẫu giáo Phước Tuy;

15-  Trường mẫu giáo Tân xuân;

16-  Trường mẫu giáo Tân Mỹ;

17-  Trường mẫu giáo Mỹ Hoà;

18-  Trường mẫu giáo Mỹ Chánh;

19-  Trường mẫu giáo Mỹ Thạnh

20-  Trường mẫu giáo Mỹ Nhơn;

21-  Trường mẫu giáo An Phú Trung;

22-  Trường mẫu giáo An Ngãi Trung;

23-  Trường mẫu giáo An Ngãi Tây;

24-  Trường mẫu giáo Tân Hưng;

25-  Trường mẫu giáo An Hiệp;

26-  Trường tiểu học An Thủy 1;

27-  Trường tiểu học An Thủy 2;

28-  Trường tiểu học Tân Thủy;

29-  Trường tiểu học Bảo Thuận;

30-  Trường tiểu học Bảo Thạnh;

31-  Trường tiểu học An Hoà Tây 1;

32-  Trường tiểu học An Hoà Tây 2;

33-  Trường tiểu học Vĩnh Hoà;

34-  Trường tiểu học Vĩnh An;

35-  Trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu;

36-  Trường tiểu học An Đức;

37-  Trường tiểu học An Bình Tây;

38-  Trường tiểu học Phú Lễ;

39-  Trường tiểu học Phú Ngãi;

40-  Trường tiểu học Phước Tuy;

41-  Trường tiểu học Tân Xuân 1;

42-  Trường tiểu học Tân Xuân 2;

43-  Trường tiểu học Tân Mỹ;

44-  Trường tiểu học Mỹ Hoà;

45-  Trường tiểu học Mỹ Chánh;

46-  Trường tiểu học Mỹ Thạnh;

47-  Trường tiểu học Mỹ Nhơn;

48-  Trường tiểu học An Phú Trung;

49-  Trường tiểu học An Ngãi Trung;

50-  Trường tiểu học An Ngãi Tây;

51-  Trường tiểu học Tân Hưng;

52-  Trường tiểu học An Hiệp 1;

53-  Trường tiểu học An Hiệp 2;

54-  Trường trung học cơ sở An Thủy;

55-  Trường trung học cơ sở Tân Thủy;

56-  Trường trung học cơ sở Bảo Thạnh;

57-  Trường trung học cơ sở Bảo Thuận;

58-  Trường trung học cơ sở An Hoà Tây;

59-  Trường trung học cơ sở Vĩnh Hoà;

60-  Trường trung học cơ sở Thị Trấn;

61-  Trường trung học cơ sở An Đức;

62-  Trường trung học cơ sở An Bình Tây;

63-  Trường trung học cơ sở Phú Lễ;

64-  Trường trung học cơ sở Phú Ngãi;

65-  Trường trung học cơ sở Phước Tuy;

68-  Trường trung học cơ sở Tân Xuân;

69-  Trường trung học cơ sở Mỹ Hoà

70-  Trường trung học cơ sở Ba Mỹ;

71-  Trường trung học cơ sở Mỹ Thạnh;

72-  Trường trung học cơ sở An Phú Trung;

73-  Trường trung học cơ sở An Ngãi Trung;

74-  Trường trung học cơ sở An Ngãi Tây;

74-  Trường trung học cơ sở  Tân Hưng;

75-  Trường trung học cơ sở An Hiệp.Các tin khác:
Các tin đã đăng:

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 02 Tháng 12 2009 15:32 )